Services

Trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi, chúng tôi tin rằng với đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp cùng với trình độ chuyên môn cao; có khả năng thiết kế bao quát, xuyên suốt, và đồng bộ, tối ưu giữa các bộ môn sẽ cung cấp cho Quý Khách Hàng những sản phẩm tốt cũng như nâng cao hiệu quả kinh tế, lợi nhuận tối ưu đối với những dự án mà chúng tôi tham gia.

Architecture
Interior
Landscape architecture
Structure
MEP . electromechanical system
Construction methods
Budgeting and total budgeting

Trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi, chúng tôi tin rằng với đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp cùng với trình độ chuyên môn cao; có khả năng thiết kế bao quát, xuyên suốt, và đồng bộ, tối ưu giữa các bộ môn sẽ cung cấp cho Quý Khách Hàng những sản phẩm tốt cũng như nâng cao hiệu quả kinh tế, lợi nhuận tối ưu đối với những dự án mà chúng tôi tham gia.

Civil and industrial works
 • Cân đối về hình khối, độ thẩm mỹ cao, đáp ứng các yêu cầu về không gian và công năng sử dụng.
 • Đáp ứng được các yêu cầu đặc thù, có tính chuyên môn cao từ phía chủ đầu tư và đối tác.
 • Đảm bảo độ ổn định và bền vững của công trình theo thời gian.
 • Tối ưu hóa hiệu quả kinh tế cho dự án
Civil and industrial works
 • Cân đối về hình khối, độ thẩm mỹ cao, đáp ứng các yêu cầu về không gian và công năng sử dụng.
 • Đáp ứng được các yêu cầu đặc thù, có tính chuyên môn cao từ phía chủ đầu tư và đối tác.
 • Đảm bảo độ ổn định và bền vững của công trình theo thời gian.
 • Tối ưu hóa hiệu quả kinh tế cho dự án
Assess the feasibility of the project
Evaluation of the stability of the project
Check the bearing capacity of the
cấu kiện kết cấu
 • Design consultancy &
  Design verification

 • Project management

 • construction supervision

 • quality assessment
  amount of works