M

MPC Tower
Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Vận Tải Thương Mại Dịch Vụ MPC
Thời Gian: 2017
Quy mô: 13.850m2 GFA, 03 tầng hầm ,18 tầng, mái
Hạng mục: Tư vấn thiết kế kết cấu 
Địa điểm: 141D Phan Đăng Lưu, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam.

Updating…!